Yapılan iki araştırma, ereksiyon bozukluğu tedavisinde L-arjinin ve Çam Kabuğu Ekstresi kombinasyonuyla, tek başına L-arjinin takviyesine kıyasla çok daha iyi sonuçlar elde edildiğini göstermiştir.

Tek başına L-arjinin: İkna edici olmayan sonuçlar

L-arjinin vücudun NO (nitrik oksit) molekülünü üretmek için kullanabildiği tek ham maddedir. NO damarsal düzenlemede etkilidir; özellikle kan damarlarının iç duvar dokusuna, endotelyum‘a genişlemesi için sinyal gönderir. Kasların kasılma ve gevşemesinde de önemli bir rol oynar.

Saf L-arjininin cinsel gücü artıran doğal, basit ve iyi tolere edilen bir amino asit olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu beklenti ikna edici ölçüde doğrulanmamıştır. Bu araştırma alanında yürütülen çalışmalar, özellikle günde 3000 mg veya daha düşük dozlarda alındığında, sadece makul ölçüde sonuçların elde edildiğini göstermiştir.

Günde 5000 mg’lık L-arjinin dozu ile en iyi sonuçlar elde edilmiştir.1

Arjinin ve Çam Kabuğu Ekstresi

İlk Çalışma 2003

Ancak, L-arjinin ve Çam Kabuğu Ekstresi kombinasyonu besin takviyesi olarak alındığında oldukça ikna edici sonuçlar elde edilebileceği kanıtlanmıştır. Bu kombinasyon tedavisi daha 2003 yılında Stanislavov ve meslektaşları tarafından çalışılmıştır.2 Bu çalışmada hafif ila orta düzeyde ereksiyon bozukluğu yaşayan erkeklere şöyle bir tedavi düzeni uygulanmıştır: Başlangıçta sadece 1700 mg L-arjinin; dört hafta sonra 40 mg Çam Kabuğu Ekstresi ile L-arjinin ve bundan dört hafta sonra ise 80 mg Çam Kabuğu Ekstresi ile L-arjinin verilmiştir.

Sonuç: Tek başına L-arjinin (günde 1700 mg) takviyesi ölçülebilir sonuçlar üretmemiştir. Ancak L-arjinine Çam Kabuğu Ekstresi eklenerek takviye verildikten sonra, erkeklerin büyük çoğunluğunda daha az cinsel iktidar sorunu bildirilmiştir.

2008 tarihli çalışma bu sonuçları doğrulamıştır

İlk çalışma onay almakla beraber, yapılandırılma yöntemi nedeniyle bilim camiasından eleştiriler de almıştır. Bu çalışma, kombinasyon tedavisi gören erkeklerin sonuçları ile plasebo verilen kontrol grubunun sonuçlarını karşılaştıramamıştır.

Bu nedenle, 2008 yılında aynı araştırma grubu L-arjinin ile Çam Kabuğu Ekstresi kombinasyonunun ereksiyon bozukluğu üzerindeki etkisini araştırmak üzere tekrar bir araya gelmiştir.

3 Bu çalışma, olası en yüksek klinik standartlara göre tasarlanmıştır. Çift kör, plasebo kontrollü ve randomize çalışmalar, klinik araştırmalarda “altın standart” olarak kabul edilmekte ve bunların sonuçları geçerli ve güvenilir bulunmaktadır.

Bu çalışmanın sonucunda kombinasyon takviyesi alan erkeklerin %90’dan fazlasında cinsel hayatlarında iyileşme bildirilmiştir. Plasebo alan grupta yer alan katılımcıların neredeyse hiçbirinde iyileşme görülmemiştir.

Bunun hemen akabinde yapılan benzeri bir çalışmada, günde 2800 mg L-arjininin, 80 mg Çam Kabuğu Ekstresi ile kombinasyon halinde alınmasının sonuçları, 124 hastayı içeren grupta altı aylık bir çalışma ile ölçülmüştür.4 Bir önceki çalışmanın sonuçları doğrulanmıştır: Arjinin ve Çam Kabuğu Ekstresi kombinasyonu ereksiyon bozukluğunu iyileştirebilmektedir.

% Olumlu etkisi doğrulanmıştır

%90

Bibliyografya:

  1. Chen ve diğerleri;”Organik Ereksiyon bozukluğu olan erkeklerde yüksek dozda nitrik asit donörü L-arjininin oral yoldan alımının etkisi: Çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışma.”; BJU Int. 1999 Şubat;83(3):269-73.; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10233492
  2. Stanislavov R1, Nikolova V. “Ereksiyon bozukluğunun piknojenol ve L-arjinin ile tedavisi.” J Sex Marital Ther. 2003 Mayıs – Haziran;29(3):207-13.
  3. Stanislavov R1, Nikolova V, Rohdewald P.; “Prelox ile ereksiyon fonksiyonunda iyileşme: Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, çapraz çalışma.”; Int J Impot Res. 2008 Mart – Nisan;20(2):173-80. Epub 2007 Ağustos 16.
  4. Ledda A1, Belcaro G, Cesarone MR, Dugall M, Schönlau F.; “Randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel kollu bir çalışmayla hafif ve orta ölçekli ereksiyon bozukluğunda kompleks bitki ekstresi etkisinin incelenmesi.”;BJU Int. 2010 Ekim;106(7):1030-3. doi: 10.1111/j.1464-410X.2010.09213.x. Epub 2010 Şubat 22., http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20184576
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr