Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız, yeterince vitamin, mineral ve amino asit aldığınızdan emin olmalısınız. Sık sık enfeksiyonlar gibi alerjiler de bağışıklık sistemini zorlar ve hemen hemen tüm mikro besin maddelerine olan ihtiyacı artırır.

Stres de, yaş alma süreci gibi, bağışıklık sistemi üzerindeki yükü artırır. Dolayısıyla, bağışıklık sisteminin işlevini etkili bir şekilde görmeye devam edebilmesi için gerekli olan vitamin ve amino asit miktarı önemli ölçüde artar. Vitamin, mineral veya amino asit eksikliği kaçınılmaz olarak bağışıklık savunmasının zayıflamasına yol açar.

Bağışıklık sistemimiz, dengede kaldığı sürece, vücudumuzda kendini göstermeden fonksiyonlarını yerine getirir ve aşağıdaki görevlerini sürdürür:

 • Yabancı maddelere ve organizmalara (virüsler, bakteriler, mantar ve parazitlere) karşı savunma,
 • Yaraların iyileştirilmesi ve hasarlı hücrelerin onarılması,
 • Vücuda yabancı olan maddelerin reddedilmesi,
 • Vücut tarafından tüketilmesi için besin maddelerinin kabul edilmesi,
 • Hasarlı hücre malzemelerinin vücuttan atılması.

Bağışıklık sisteminin etkililiği, birçok organın düzgün şekilde çalışmasına bağlıdır. Bunlar, fiziksel savunma (cilt), genel savunma (doğal katil hücreler, fagositler, akyuvarlar) ve özgül, öğrenilmiş bağışıklık savunması olarak ayrıştırılabilir:

 • Harici koruma olarak cilt ve bağırsak mukozası (mide-bağırsak kanalı dahil),
 • Kemik iliği (akyuvar üretir),
 • Timüs,
 • Dalak,
 • Lenf sistemi.

Aşağıda listelenen amino asitlerin, minerallerin ve vitaminlerin özel önemi vardır. Bu mikro besin maddelerinin stres ve diğer faktörler nedeniyle eksilmesi, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler üretebilir:

 • L-arjinin
 • L-sistein
 • L-metionin
 • A Vitamini
 • C Vitamini
 • D Vitamini
 • E Vitamini
 • B Vitaminleri
 • Çinko
 • Demir, bakır, selenyum, manganez

Bağışıklık sistemi zayıflığının işaretleri arasında sık sık hasta olma ve hastalığın fazlasıyla uzun sürmesi sayılabilir.

Otoimmun bozukluklar ve alerjiler aşırı aktif bağışıklık sistemine işaret eder. Bazen vücuttaki yangı (enflamasyon), bağışıklık sisteminin aşırı tepki göstermesinin sonucudur.

Şeker ve beyaz un, iyi işleyen bir bağışıklık sisteminin düşmanlarıdır. Bu enerji kaynaklarından sık sık “boş kaloriler” diye bahsedilir. Ne yazık ki günümüzün beslenme alışkanlıklarında bu tür yiyeceklerin tüketimi hızla artmakta ve bunlar, insan vücudun için gerekli olan, vitamin ve amino asit bakımından zengin yiyeceklerin yerini almaktadır. Sadece 100 gram şeker (bir litre sodada bulunan şeker miktarı) akyuvarların çalışmasını beş saat süreyle olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla virüsler ve bakterilere karşı korunma daha az etkili olur.

Amino Asitler Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

C Vitamini ve Çinko sağlıklı bir bağışıklık sisteminin en doğal destekleyicileri olarak kabul edilir. Amino asitlerin bağışıklık sistemi sağlığı açısından önemi son yirmi yıl öncesine kadar anlaşılmamıştı. Bu durum, amino asitlerin bağışıklık fonksiyonlarına etkisine dair bilgilerin neden hala yaygın olmadığını açıklamaktadır.

L-glutamin

Bağışıklık sistemini güçlendirmeL-glutamin, glütasyonun yapı taşıdır ve hem bir bağışıklık sistemi düzenleyici (immunoregülatör) hem de bir antioksidan olarak işlev görür. Glutamin, hızlı mitoz bölünme (hücre bölünmesi) sürecine giren bağışıklık sistemi hücrelerine enerji sağlayan kilit önemde bir amino asittir. Glutamin almanın, bağırsak mukozası fonksiyonunu da iyileştirdiği

1 ve dolayısıyla bağışıklık sisteminin dengelenmesine katkı sunduğu tespit edilmiştir. 2 Glutamin eksikliği enfeksiyonlara karşı duyarlığını artırır.3

Glutamin iyi tolere edilir ve günde birkaç gram halinde yüksek dozlarda da alınabilir. Epilepsi hastaları yüksek dozları sadece doktorlarına danışarak almalıdır.

L-arjinin

L-arjinin bir akyuvar elementidir ve vücudun virüslere karşı savunmasının etkililiğine ciddi ölçüde katkı sunar. 1991 yılında yürütülen bir çalışma, L-arjininin akyuvarlar üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koymuştur.4 Çünkü L-arjinin kollajen sentezini de harekete geçirir, amino asit takviyesiyle yaraların iyileşmesini hızlandırır.

L-sistein

L-sistein ağır metallerin vücuttan atılmasına katkı sunar. Bir bağışıklık sistemi düzenleyici (immunoregülatör) olarak işlev görür ve glütasyon ile birlikte en güçlü antioksidanlardan birini oluşturur. Risk taşıyan bağışıklık sistemine sahip bireylerde sık sık L-sistein eksikliği görülür.

Sisteini, mukozada aktif taşınmayı çabuklaştırmak için, N-asetil sistein (NAC) formunda ve günde yaklaşık 400 mg – 600 mg’dan başlayan dozlarda reçetesiz ilaç olarak kullanabilirsiniz. Sistein formunda günde 100 mg ve üstü dozlar, besin takviyesi olarak etkilidir. Glütasyon sentezini iyileştirmek için sisteinin C vitamini ile birlikte alınması gerekir.

Sistein aynı zamanda, saçtaki keratinin önemli bir yapı taşıdır. Sistein eksikliği bağışıklık savunmasının zayıflamasına ek olarak saç kaybına da neden olabilir.

Lisin

Lisin virüs önleyici özelliklere sahiptir ve uçuk virüslerinin ve zonanın (herpes zoster) önleyicisi olarak önerilir. 5 Lisinin uçuk vakalarındaki bağışıklık sistemini harekete geçiren ve virüsü önleyen fonksiyonları çeşitli çalışmalarla belgelenmiştir. 6

Lisinin, L-arjinin ile birlikte alınması önerilir. Lisin iyi tolere edilir ve günde 3 grama kadar dozlar, sağlıklı yetişkinler olarak güvenli kabul edilir.

L-karnitin

L-karnitin yağ asitlerinin taşınmasındaki fonksiyonları ile bilinir. Bununla birlikte L-karnitin bağışıklık sisteminde de önemli bir rol oynar. Bağışıklık sistemleri zayıf olan kişilerde sık sık L-karnitin eksikliği görülür. 7 Amerika’da yapılan bir çalışma, bu kişilere besin takviyesi olarak L-karnitin verilmesinin bağışlıklık savunmasını çeşitli düzeylerde güçlendirebileceğini göstermiştir.8

L-Karnitin, hücrelerin oksidatif strese karşı korunmasına yardımcı olur ve sinir hücrelerinin korunmasına katkı sunar.

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Vitaminler ve Mineraller

Hemen hemen her vitaminin bağışıklık savunmalarının korunmasına belirli bir yönden etkisi vardır. Hemen hemen her vitaminin bağışıklık savunmalarının korunmasına belirli bir yönden etkisi vardır.

C Vitamini

Bağışıklık Sistemi ve C VitaminiC vitamini (askorbik asit) en bilinen ve üzerine en çok araştırma yapılan besin maddesidir. Günde birkaç grama kadar C vitamini dozu almak güvenlidir. Daha yüksek dozlarda alındığı zaman, vücudun gerçek anlamda kullandığı C vitamini miktarı azalırken, vücuttan atılan miktar artar. Yine de günde 10 grama kadar günlük C vitamini dozlarının zararlı olmadığı genel kabul görmüştür.

Avrupalı kurumlara göre sağlıklı, genç ve sigara içmeyen bir birey için önerilen günlük C vitamini miktarı 80 mg’dır. Nüfusun %30’undan fazlası bu miktarı gündelik besinleriyle almamaktadır. 9<