L-arjinin, etkisinin kapsamı derinlemesine araştırılmış olan, yarı gerekli kategorisinde yer alan bir proteinojenik amino asittir. Arjinin, önemli moleküllerden azot (“N”) konsantrasyonunun en yüksek seviyede olduğu amino asit olarak diğerleri arasında ön plana çıkar. Azot barındırması, amino asitleri, içeriğinde azot bulunmayan diğer iki enerji kaynağından, karbonhidratlar ve yağlardan ayırır.

Arjinin damar fonksiyonlarının düzenlenmesinde, bağışıklık sisteminde, kanda insülin üretiminde ve erkekte sperm gelişiminde önemli bir rol oynar. L-arjinin almak özellikle büyüme evrelerinde veya hastalık dönemlerinde önemlidir. Bu nedenle L-arjinin gün geçtikçe daha çok olmazsa olmaz veya gerekli amino asitler kategorisine yerleştiriliyor.

L-arjinin vücudumuzda çok hızlı bir şekilde ornitin haline dönüşür. Dolayısıyla L-arjinini ornitin yerine koymak mümkündür. Bununla beraber arjinin yerine ornitin almanın avantajlarına dair henüz kanıtlanmış veriler bulunmamaktadır. Üstelik ornitin, arjinin kadar çok çalışılmamıştır.

L-arjininin vücuttaki fonksiyonları nelerdir?

   • Nitrik oksit (NO) arjininden üretilir. NO kan basıncı ve dolaşımın düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Yüksek tansiyon üzerinde olumlu etkileri oluğu gibi cinsel gücü artırır.
   • Arjinin bağışıklık sistemi üzerinde de oldukça etkilidir.
   • Spermin ve spermidin L-arjininden meydana gelir. Bu nedenle sperm gelişiminde de önemlidir.
   • İdrar düzeninin sağlanmasında, üre siklusunda da önemli bir rol oynar, vücudu toksinlerden arındırır.
   • L-arjinin vücutta protein ve kollajen yapısının oluşturulmasında önemlidir.
   • Vücudun iç hormon sentezinin (insülin, norepinefrin dahil) parçasıdır.

Önerilen doz 3000 mg ila 8000 mg aralığındadır. Sporcular bazen kısa bir süreliğine 30.000 mg gibi yüksek dozlarda arjinin alırlar.

L-arjininin akdiken, üzüm çekirdeği gibi bitki bazlı maddelerle veya yeşil çay ile birlikte alınması damar sertliği, düşük tansiyon veya ereksiyon bozukluğu vakalarında dolaşımı destekler. Bu maddelerin hepsinin ortak özelliği, kalbi güçlendirici ve de dolaşımı düzenleyici özellikleriyle bilinen procyanidin içermeleridir. İlave B vitaminleri (B6, folik asit, B12) alınması da önerilir. Bu vitaminler kan damarlarına hasar veren homosistein düzeylerinin düşürülmesine yardımcı olur.

Formülü: C6H14N4O2 (veya l-arjinin HCL olarak C6H14N4O2·HCL)

Kısaltması: Arg veya R

Özellikleri: Beyaz, kristalize toz. Bazik. Suda çözünebilir ancak tadı biraz acıdır.

Kökeni: Arjinin, maliyetle ilgili nedenlerle, endüstriyel üretimde fermantasyon işlemi yoluyla bitki bazlı ham maddelerden üretilir. Dolayısıyla besin takviyesi olarak kullanılan L-arjinin genelde daima bitki bazlıdır.

Biyosentez: L-arjinin üre siklusunda L-ornitin, L-aspartat ve karbamoil fosfata dönüştürülür.

Günde 30 gram doz alımında bile nadiren yan etki görülür. Ancak midenin bazen bu miktarda saf L-arjinine uyum sağlaması biraz zaman alabilir. Günlük doz alımına daha az miktarlarla başlanmalı ve zaman içinde, yavaş yavaş artırılmalıdır.

Vücutta aktif uçuk bulunduğunda L-arjinin alımı semptomların kötüleşmesine neden olabilir. Bu tür vakalarda L-arjinin lisin ile birlikte alınmalıdır.

L-arjinin alımı, düşük tansiyon haplarının etkisini kayda değer ölçüde artırabilir veya nitrik oksit metabolizmasını iyileştirebilir (örneğin Viagra®, Levitra® veya Cialis® gibi ereksiyon bozukluklarını tedavi etmek için kullanılan haplarda bulunan PDE5 inhibitörler).

Ceviz, çam fıstığı ve kabak çekirdeği yaklaşık %15 oranında L-arjinin içerir. Karşılaştırma yapmak gerekirse tavuk, domuz veya balık etindeki proteinlerde arjinin içeriği yaklaşık %3-7 seviyelerindedir. Bezelyedeki proteinde, sütteki proteinden çok daha fazla L-arjinin bulunur.

Günlük arjinin gereksinimi

Dengeli bir diyet yaklaşık 1000 mg – 5000 mg bağlı arjinin içerir. Ek olarak vücut üre siklusuyla az miktarda üretebilir. Ancak yoğun spor yapılıyorsa, hastalık durumu söz konusuysa ( damar sertliği, ereksiyon bozukluğu, yüksek tansiyon dahil) veya bir incinme/yaralanma sonrasında vücudun kendini toparlama süreçlerinde bu miktarlar yeterli olmayabilir.

Vücudunuzun L-arjinin ihtiyacı yaş ilerledikçe artar, çünkü L-arjininin fizyolojik düşmanı ADMA‘nın (asimetrik dimetilarjini) seviyesi dört kat artar.

1 ADMA L-arjinin özelliklerini nötralize eder. Bu nedenle birçok beslenme uzmanı, besin takviyesi olarak günde 3000 mg – 5000 mg L-arjinin alınmasını önerirler. 2

Yiyeceklerde L-arjinin

Proteinlerin büyük bir kısmı yaklaşık %3 – 5 oranında L-arjinin içerir. En yüksek L-arjinin oranı çerezler ve çekirdeklerdedir. Ceviz, kabak çekirdeği ve çam fıstığındaki L-arjinin içeriği %10 – 15’e kadar ulaşır.

Süt proteinlerinde göreceli olarak daha az miktarda L-arjinin bulunur. Besin takviyesi olarak saf arjinin alınması, dolayısıyla süt proteininin biyolojik değerini artırabilir (peynir altı suyu proteini, kazein). 100 gram peynir altı suyu proteini veya kazein miktarı başına alınan saf L-arjinin miktarı yaklaşık 4 – 5 gram olmalıdır.

L-arjinin etkisi ve metabolizma

Damar Sertliği, Yüksek Tansiyon

arjinin ve yüksek tansiyonL-arjininin damar sistemi ve kan basıncı üzerindeki etkilerini araştırmak üzere çok sayıda çalışma yürütülmüştür. L-arjinin, vasküler kontrol özellikleri olan nitrik oksit (NO) molekülünü meydana getirebilen tek madde olduğundan, kan damarlarının esnekliğinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar. Böylelikle vücudun kan basıncını kendi kendine düzenleme kabiliyetini artırır.

2009 yılından bu yana verileri toplayıp analiz eden ünlü bir meta-analiz çalışmasında bu etki doğrulanmıştır (meta-analiz, aynı konu üzerine yapılmış birçok çalışmanın nicel istatistiksel analizini yapar): L-arjinin takviyesi almak ince kan damarlarında dolaşımın iyileşmesini sağlamıştır.3

2011 yılında yayınlanan başka bir meta-analiz de bu sonuçları doğrulamaktadır: L-arjinin hipertansiyon hastalarında kan basıncının düşürülmesinde çok etkilidir.4

Almanya merkezli geniş kapsamlı bir çalışmada, 2700 mg arjininin folik asit (B9 vitamini), B6 vitamini ve B12 vitamini ile birlikte alınmasının dolaşım bozukluklarını iyileştirdiği ve ban basıncını düzenlediği sonucuna varıldı. Bu üç B vitamini, kan damarlarına zarar verici etkisi olan homosistein düzeylerinin düşürülmesinde etkili oldu.

L-arjinin ayrıca kan akışı özelliklerini de destekler ve kan pıhtıları oluşmasının engellenmesini sağlar. Bu etki, günde 7 -8 gram alınarak gerçekleştirilmiştir. 5

Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Kan damarlarımda kolesterol birikmesini nasıl önleyebilirim?

Beslenme, atardamarlarda sertleşme görülmesinde belirleyici bir rol oynar. Damar hastalıklarında yüksek kolesterol seviyelerine ek olarak yüksek homosistein düzeyi de başka bir risk faktörüdür.

Birçok araştırma göstermiştir ki amino asitler, vitaminler ve eser elementleri içeren uygun besin takviyesiyle damar sağlığında kayda değer ölçüde iyileşme görülebilir.

Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Ereksiyon bozukluğunda düzelme

Arjinin ile cinsel gücünüzü artırınErkekte ereksiyon bozukluğu genelde kan dolaşımı problemlerinden kaynaklanır. Kan damarlarının esnekliği yaş ilerledikçe kaybolur. Bu nedeni, kan damarlarının genişlemesi üzerinde etkili moleküllerin, iç hücre duvarlarına yeterince nüfuz edememesidir. L-arjinin ile, damar genişlemesinin kontrolünde önemli bir molekül olan nitrik oksit (NO) üretim süreci iyileştirilebilir.

Besin takviyesi olarak tek başına L-arjinin alan (aslen L-arjinin HCL olmak üzere, kısmen L-arjinin aspartat veya L-arjinin baz – alınma biçiminin maddi bir etkisi görülmemiştir) erkekler üzerine yapılan araştırmada net sonuçlar elde edilememiştir. Ereksiyon fonksiyonunda genel anlamda bir miktar iyileşme kaydedilmiştir. 5000 mg’lık dozla, sadece 3000 mg veya daha düşük dozdan daha iyi sonuç alınmıştır. 6

Bunun ardından yapılan birçok çalışmada L-arjinin ile çam kabuğu ekstresinin birleştirilmesiyle dört kat daha iyi sonuçlar tespit edilmiştir. Fransız sahillerinde yetişen çağ ağaçlarından alınan ekstreler, kan damarlarının genişlemesinde önemli etkisi olan birçok proantosiyanidin ve kateşin içermektedir.

L-arjinin ile çam kabuğu ekstresinin birlikte alınmasıyla, çalışma katılımcılarının ereksiyon fonksiyonlarında %90 iyileşme görülmüştür. Tek başına L-arjinin alındığında katılımcılar arasında bu oran sadece %50 seviyesinde kalmıştır.

Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Cinsel gücümü nasıl artırabilirim?

L-arjinin ince kan damarlarında dolaşımı iyileştirebilir. L-arjininin nasıl birleştirilmesi gerektiği ve en iyi sonuçların hangi çalışmalarla alındığı hakkında bilgi alın.
Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Sperm Gelişimi

Arjinin ile daha iyi spermiyogramSperm gelişimi (spermin, spermidin) için yüksek miktarda l-arjinin gerekir. Amerika’da yapılan bir çalışmada, besin takviyesi olarak günlük bazda 4000 mg L-arjinin alımının hareketli sperm sayısını ve konsantrasyonunu artırdığı görülmüştür. 7 Bu sonuçlar, katılımcılara günlük bazda 8000 mg L-arjininin verildiği İtalya merkezli bir çalışma ile doğrulanmıştır. 8

Avusturya’da yapılan birçok çalışmada da L-arjininin karnitin, asetil-L-sistein ve ve antioksidanlarla (C vitamini, E vitamini, selenyum) birlikte alınmasının, sınırlı ölçüde doğurgan olan erkeklerde sperm sayısını ve spermlerin hareketlilik kabiliyetini iki kat arttırdığı görülmüştür. 9

Hareketli sperm sayısı ve konsantrasyonu açısından iki etki birbirini desteklemiştir. Çeşitli antioksidanlar ve arjininle uygulanan tedavi sonucu, bir yumurtayı dölleme kapasitesine sahip sperm sayısında dört kata kadar artış görülebilmiştir.

Ürün kombinasyonlarının kullanıldığı araştırmalarda, mikro besin maddeleri düşük dozlarda verilmiştir. Örneğin günde sadece 500 mg L-arjinin verilmiştir. Doz düşük tutulduğu için katılımcılar besin kombinasyonunu oldukça rahat tolere etmişlerdir.  

Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Hamilelik şansımı nasıl arttırabilirim?

L-arjinine ek olarak diğer amino asitler, vitaminler ve antioksidanların hamilelik olasılığının artırılmasında oldukça olumlu etkileri vardır.
Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

İnsülin Duyarlılığı, Kan Şekeri Seviyelerinin Düzenlenmesi

Arjinin ile Kan Şekeri Seviyelerinizi DüşürünŞeker hastalarının insülin duyarlılıkları azalır veya başka bir deyişle insülin dirençleri artar. Bu durum, vücudun kendi hormonunu, yani insülini artık algılayamadığı ve mevcut insülinin artık uygun şekilde emilemediği anlamına gelir.

Günlük bazda 6000 mg – 10.000 mg L-arjinin alınmasının, insülin duyarlılığı üzerinde düzenleyici bir etki oluşturduğu görülüyor. 10

2011 yılında yürütülen bir araştırmada arjinin alımıyla insülin duyarlılığında %30 artış görüldü. 11

Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Kan şekeri seviyelerimi nasıl düşürebilirim?

Yeterli egzersiz ve sağlıklı bir kiloda kalmaya ek olarak, L-arjinin, karnitin, vitaminler ve eser elementlerin alınması da kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.
Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Bağışıklık Sistemi ve Yara İyileşmesi

L-arjinin bir bağışıklık sistemi elementidir. 12 Bir araştırma L-arjinin alımının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini gösterdi: Lenfosit sayısı artmış, fagosit ve NK hücrelerin faaliyetlerinde iyileşme görülmüştür. Dahası arjinin, önemli bir bağışıklık sistemi habercisi olan İnterlökin 1 gelişimini de desteklemektedir. 13 Başka bir çalışmada ise kanser hastalarında merkezi bağışıklık sisteminde aynı olumlu etkilere dair kanıtlar elde edilmiştir. 14. L-arjinin takviyesiyle yaraların daha hızlı iyileştiğine dair göstergeler de kaydedilmiştir. 15

Bu nedenle arjinin özellikle ameliyat ve yoğun spor faaliyeti sonrası diyetler (düşük yiyecek emilimi nedeniyle risk taşıyan bağışıklık sistemi) için önerilir. Öte yandan arjinin sağlıklı bireylerde de bağışıklık sisteminin faaliyetinin iyileşmesine yardımcı olur (lenfositte %200 daha fazla hücre bölünmesi). 16

Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Bağışıklık sistemimi nasıl iyileştirebilirim?

İşlevini yerine getiren bir bağışıklık sistemi enfeksiyona karşı korur ancak çok fazla tepki göstermez (alerjiler). Bu amino asitler, vitaminler ve eser elementler bağışıklık sisteminin daha iyi yanıt vermesini ve güçlenmesini sağlarlar.
Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Saç kaybı

Amino Asitler ve Saç KaybıSaç köklerine besin maddelerini çok ince kan damarları taşır. Kan damarlarında en ufak bir hasar bile sorunlar görülmesine neden olabilir. Saçın uzaması yavaşlar ve saçta bölgesel dökülmeler başlar. Saç köklerinin sürekli besin eksikliği çekmesi halinde saç kaybı yaşanır.

Kan damarlarını genişletici etkisiyle L-arjinin, saç köklerine besin maddelerinin ulaştırılabilmesine yardımcı olabilir. Yapılan ilk çalışmalarda L-arjininin bu yönde olumlu bir etkisi gözlemlenmiştir.17.

Haricen uygulandığında bile (örneğin şampuan olarak) L-arjininin saçın genelinde etkili olduğu görülür. Halihazırda L-arjininin cilt tarafından emilemediği öngörülmektedir.

Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Saçlarımın dökülmesini nasıl önleyebilirim?

Saç kaybı vücutta vitamin, amino asit ve minerallerin genel olarak eksik olduğunun bir göstergesidir. L-arjinine ek olarak akdarı tohumu ile birleştirilmiş sistenin de etkili olduğu kanıtlanmıştır. Öte yandan sağlıklı saç gelişiminde ve saçların tamamının korunmasında çinko ve demir de önemlidir!
Daha fazla bilgi almak için burayı tıklayın!

Güç Arttırıcı Antrenman, Kaslanma

Kas Geliştirme ve ArjininL-arjininin dolaşım üzerindeki olumlu etkileri sporcular tarafından da fark edilmiştir. Dolaşımda iyileşme, beraberinde kaslara daha fazla oksijen ve besin maddesi gönderilmesini de getirir. Üstelik kaslara yayılımın daha iyi olması sayesinde kas kütlesinde de kısmi artış görülebilir. Vücut geliştiriciler bunun etkisini “şişmek” olarak adlandırırlar.

Sonuçları henüz kesinleşmeyen çeşitli araştırmalar, L-arjinin alımının büyüme hormonlarının salgılanmasını tetikleyebileceğini öne sürüyor. Ölçülebilir bir sonuç alınmasını sağlayabilecek miktarın yaklaşık 12.000 mg ve üstü olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla besin takviyelerinin alımında talimatlara sıkı sıkıya uymak gereklidir. 18 Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi “Kas Geliştirme” bölümünde bulabilirsiniz.

L-Arjininin Yan Etkileri

Arjinin besin takviyesi olarak onaylanmıştır ve alınımı güvenli bir amino asittir. Günde 10.000 mg’ın üzerine çıkan dozlarda, midede ve bağırsak yolunda bir miktar irritasyona yol açabilir. Bu irritasyonlar bağırsak yolu takviye olarak alınan L-arjinin miktarına alışmaya başladıkça genelde ortadan kaybolur. Nadiren de olsa 10.000 mg üzerine çıkan dozlarda uyku bozukluğu şikayetleri bildirilmiştir.

Vücutta uçuk olması halinde L-arjinin alımı semptomların kötüleşmesine neden olabilir. Bu durumun, L-arjininin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerinin bir sonucu olmasından şüphelenilmektedir. L-arjininin lisin ile birleştirilerek alınması, lisin Uçuk virüsünün çoğalmasına engel olduğu için, Uçuk virüsünü harekete geçiren etkileri ciddi oranda azaltabilir.

Günde 15.000 mg üzerine çıkan çok yüksek miktarlarda L-arjininin vücudun su kaybetmesine neden olacak bir etkisi de olabilir. Bu nedenle 7000 mg üzerindeki dozların günde birkaç kere olmak üzere bölünerek alınması önerilir.

Hayvanlarla yapılan testlerde vücut ağırlığının her kilogramı başına 5 – 12 gram L-arjininin alımının toksik etkiye neden olduğu kanıtlanmıştır. Bu insanlarda bir kilogram başına günde bunun yaklaşık yarısı anlamına gelmektedir.

İlaç Etkileşimleri

L-arjinin, özellikleri nedeniyle, yüksek tansiyon ve ereksiyon bozukluğu tedavisi için kullanılan ilaçların etkisini artırabilir. Bu tür ilaçlar kullanıyorsanız, L-arjinin takviyesi almadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız.

Bibliyografya:

 1. K. SydowR. H. Böger: Güncellenen metin: Hiperhomosisteinemide endotel disfonksiyonun sorumluları ADMA ve oksidatif stress: L-arjinin ve B vitaminlerinin etkileri. Kaynak: Cardiovasc. Kaynak: Cardiovasc. Res., 2012, doi:10.1093/cvr/cvs205
 2. Robenek, H.; “Arteriosklerose, Herzinfarkt, Schlaganfall. Therapeutisches Potential von L-Arginin”; 7. Aufl. 2013; S. 7 (“Aterosklerosis, Kalp Enfarktüsü, Felç. L-Arjininin Tedavi Etme Potansiyeli”; 7. Baskı. 2013.; s. 7)
 3. Bai Y, Sun L, Yang T, Sun K, Chen J, Hui R.; “Kısa dönem oral yoldan L-arjinin alımı sonrasında açlık vasküler endotel fonksiyonundaki artış, başlangıç akış aracılı genişleme düşük olduğunda etkilidir: Randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi.”; Am J Clin Nutr. 2009 Ocak;89(1):77-84. doi: 10.3945/ajcn.2008.26544. Epub 2008 Aralık 3; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19056561
 4. Dong Y, In Q, Hang Z, Chao Y, Wang J, Arizonian F, Hang W.; “Oral yoldan L-arjinin takviyesi alımının kan basıncı üzerine etkisi: Randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışmaların meta-analizi.”; Am Heart J. 2011 Aralık;162(6):959-65. doi: 10.1016/j.ah.2011.09.012. Epub 2011 Kasım 8.; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22137067
 5. Wolf, A., Zalpour, C. ve diğerleri “L-Arjininin besin takviyesi olarak alınması, yüksek kolesterol hastalarında trombosit agregasyonunu normalleştirir”, J Am Coll Cardiol, 1997, 29: s. 419-425
 6. Chen J, Wollman Y, Chernichovsky T, Iaina A, Sofer M, Matzkin H.; “Organik Ereksiyon bozukluğu olan erkeklerde yüksek dozda nitrik asit donörü L-arjininin oral yoldan alımının etkisi: Çift kör, randomize, plasebo kontrollü çalışma.”; BJU Int.; 1999 Şubat;83(3):269-73.
 7. Schachter A, Goldman JA, Zukerman Z.; “Arjinin amino asiti ile oligospermi tedavisi.” J Urol 1973;110:311-313.
 8. Scibona M, Meschini P, Capparelli S ve diğerleri; “L-arjinin ve erkek infertilitesi.” Minerva Urol Nefrol 1994;46:251-253.
 9. Imhof, M. ve diğerleri; “Mikronährstoffe in der Fertilitätsbehandlung: Klinische Ergebnisse”; Journal für Urologie und Urogynäkologie 2009; 16 (Sonderheft 5) (Ausgabe für Österreich), 19-20 (“Doğurganlık Tedavisinde Mikro Besin Maddeleri: Klinik Sonuçlar, Journal for Urology and Urogynecology 2009; 16 (Özel Baskı 5) (Avusturya Baskısı), 19-20
 10. Lucotti, P. ve diğerleri; “Oral yoldan uzun süreli L-Arjinin tedavisinin faydalı etkileri, obez, insülin dirençli tip 2 diyabet hastalarının hipokalorik diyet ve egzersiz programına eklendi”; American Journal of Physiological Endocrinology and Metabolism; 2006; 291 (5): E906-912
 11. Piatti, P.M., Monti, L.D. ve diğerleri; “Oral yoldan uzun süre L-arjinin alımı tip 2 diyabet hastalarında insülin hassasiyetini artırmaktadır”; Diabetes Care; 2001; Cilt 24, sayı 5, S. 875-880
 12. Stechmiller, J.K.; “Arjinin takviyesi ve yara iyileştirme. Nutritional Clinical Practise; 2005; 20(1): 52-61
 13. Reynolds, JV, Daly, JM ve diğerleri; “Arjininin İmmünmodülatör Etkisi”; Surgery, 1988; 104(2): 141-151
 14. Brittenden, J., Park, KG, “L-Arjinin meme kanseri hastalarında konak savunma mekanizmasını harekete geçirmektedir”; Surgery, 1994; p115(2), s. 205-212
 15. Lu, SL, “Arjinin besin takviyesinin yanıklarda T-lenfosit fonksiyonu üzerindeki etkisi” Zhonghua Zhen Xing, 1993, 9(5), s. 368-371
 16. Barbul, A., Sisto, DA ve diğerleri. “Arjinin sağlıklı bireylerde bağışıklık sisteminin tepki üretme kapasitesini artırır”, Surgery, 1981, 90: s. 244
 17. Saini, R. & Zanwar, A. A.; “Arjinin Kaynaklı Nitrik Oksit: Saç Sağlığında Kilit Unsur”; Bioactive Dietary Factors and Plant Extracts in Dermatology; 2013, s. 73-82
 18. Burgerstein ve diğerleri; “Handbuch Nährstoffe” (Nutrients Manual); 2013; S. 261
Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr