Gerekli amino asit kategorisinde yer alan lösin, kas geliştirici etkileriyle bilinen dallı zincirli amino asitlerden (BCAA) biridir. Güç çalışmasında olduğu kadar yaşlanmaya karşı da etkilidir. Lösin, önemli bir protein elementinden çok daha fazlasıdır. “British Journal of Nutrition” dergisinde yayınlanan birçok çalışma değerlendirmesinde görüldüğü üzere, lösin alımı, yaşlanmaya bağlı kas antrofisi ile mücadelede etkilidir.

Bilim insanları tarafından analiz için toplam dokuz çalışma seçilmiştir. Bu çalışmalar, tasarım açısından (çift kör, randomize, plasebo kontrolü) en yüksek standartlar uygulanarak gerçekleştirilen çalışmalar oldukları gibi Medline veya Cochrane gibi itibarlı kütüphanelerde yayınlanmıştır.

Bu çalışmalarda lösinin protein sentezinde gerek kısa vadeli (birkaç saat) gerekse uzun vadeli (10 gün ila 3 ay) etkileri gözlemlenmiştir.

Bilim insanlarının ilan ettiği sonuç şu şekildedir:

“Müdahale sonrasında lösin verilen grup ile kontrol grubu kıyaslandığında, lösin grubunda kas proteini fraksiyonel sentetik oranında kayda değer ölçüde artış görülmüştür. Bu bulgular lösin takviyesinin, kas proteini fraksiyonel sentetik oranını yükselttiği için, yaşlı bireylerde kas kütlesinde yaş artışıyla birlikte görülen azalmanın üzerine eğilmekte faydalı olduğunu göstermektedir.”

Araştırma: Zhe-rong Xu ve diğerleri, “Lösinin yaşlı bireylerde kas proteini sentezi, yağ dışı vücut kütlesi ve bacak yağ dışı vücut kütlesi organik büyümesi üzerindeki etkisi: Bir sistematik inceleme ve meta analiz.” Yayınlandığı yer: British Journal of Nutrition / Cilt 113 / Sayı 01 / Ocak 2015, s. 25-34

Share and help your friends!Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Share on Tumblr
Tumblr